สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมขายทอดตลาด (จำลอง)

           

แผนกวิชาการขายและการตลาด นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมขายทอดตลาด (จำลอง) เนื่องในงาน "วันรพี ๕๙" ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดย สำนักงานบังคับคดี จังหวัดลพบุรี และศาลจังหวัดลพบุรี นำสินค้า ทรัพย์สิน สิ่งของ มาจำลองบรรยากาศการขายทอดตลาด ทำให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าใจกระบวนการขายทอดตลาด การประมูลทรัพย์สินมากขึ้น และมีประโยชน์ในอนาคตต่อไป

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 05 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด