สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการประกวดป้ายนิเทศเทดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

           

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยครูวิลาวัลย์ จินะ จัดกิจกรรมประกวดป้ายนิเทศ เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเรียนสังคมศึกษา อาคาร 8 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์