สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการนักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถานประกอบการ

           

โครงการนักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถานประกอบการ

ณ บริษัทไทยมาลายากลาส จำกัด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม