สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่

           

วันที 7 กรกฎาคม 2559 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้จัดงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ - เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับ อศจ.ลพบุรี ขอขอบคุณผู้ที่ให้การร่วมมือทุกท่านค่ะ

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์