สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การนิเทศการเรียนการสอน

           

ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จัดการนิเทศการเรียนการสอน นำทีมโดย รองฯจตุพร หมอโอสถ ค่ะ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 สิงหาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์