สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชมแผนกวิชา

           

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชมแผนกวิชา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา เข้าเยี่ยมชมแผนกวิชา เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

โดยทางแผนกวิชาการขายและการตลาด ได้ดำเนินกิจกรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา เข้าเยี่ยมชมแผนกวิชาการขายและการตลาด จัดกิจกรรมแนะแนวให้ความรู้ กิจกรรมการเล่นเกมส์ เพื่อให้นักเรียนฯ เข้าใจระบบการเรียนการสอนในแผนกวิชาฯ มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาต่อไป

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด