สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมสุดยอดนักบริการ นักศึกษาหลักสูตรทวิภาคี

           

กิจกรรมประชุมสุดยอดนักบริการ นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด (หลักสูตรทวิภาคี) ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด