สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

           

 

คณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๙ น.

ณ วัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด