สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรบเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 2559

           

โครงการอบรบเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และสนับสนุนสื่อการเรียน การสอน เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการและขับขี่ปลอดภัย

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์