สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาจีน

           

นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการขายและการตลาด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาจีน สำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ ในวันเสาร์ที่ 9 และ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00-15.00 ณ ห้อง 101 อาคารคณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด