สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

           

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริษัทโอสถสภา จำกัด 

ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ