สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครู

           

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวดพานไหว้ครู ประจำการศึกษา 2559

ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ