สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ชมรมวิชาชีพช่างยนต์จัดไหว้ครูแผนกวิชาช่างยนต์

           

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ให้กับครู-อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์ ในพิธีมีรุ่นพี่ศิษย์เก่า นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์