สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           

แผนกวิชาการขายและการตลาดเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ  70  ปี  9  มิถุนายน  2559  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  12  สิงหาคม  2559  วันพฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  2559  ณ บริเวณสวนราชานุสรณ์  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 14 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด