สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา

           

คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงอาหารชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ