สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนส่งสินค้าขาเข้า ขาออก ด้วยพิธีการทางศุลกากรแบบไร้เอกสาร (E-Custom)

           

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนส่งสินค้าขาเข้า ขาออก

ด้วยพิธีการทางศุลกากรแบบไร้เอกสาร (E-Custom)

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องปฏิบัติการ IT Logistics แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ตึกคณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์