สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดยุคใหม่สู่ AEC

           

นักศึกษา 2สกต1 จัดสมนาโครงการอบรมความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดยุคใหม่สู่ AEC 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด