สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการพบพระพบธรรม

           

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมกับ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) จัดโครงการพบพระพบธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์