สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของครู

           

แผนกสามัญสัมพันธ์ร่วมโครงการ ประชุมวิชาการการประกวดและนำเสนองานวิจัยครู โดยนางเนาวรัตน์  ทองโสภา เป็นตัวแทนแผนกนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ เป็นตัวแทนนำเสนอภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 20 มกราคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์