สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

วันครู ประจำปี 2559

           

วันครู ประจำปี 2559 ครูแผนกวิชาการขายและการตลาดได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นครูที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ ครูสายสัมพันธ์   แน่นอน  ครูสรรทรง  วรรณศรี  ครูสลิล   ดาวัน  และ  ครูพรทิพย์  คำเพิ่ม  

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด