สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาแผนกการบัญชีได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น 2559

           

นักศึกษาแผนกการบัญชีได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการบัญชี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการบัญชี