สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการนำความรู้ด้านการตลาดสู่การพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม

           

นักศึกษา ๒สกต๑ ได้นำความรู้ทางการตลาดที่ได้ศึกษาเผยแพร่และแนะแนวทางการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม ในวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐น.-๑๕.๐๐น.

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 08 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด