สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ศิลปกรรม ระดับภาคกลาง ที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ Animotion 2D เรื่องคนดีศรีอาชีวะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง

           

ผลการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ศิลปกรรม ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ในทักษะ Animotion 2D เรื่องคนดีศรีอาชีวะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง เป็นตัวแทนระดับภาคกลางไปแข่งขันต่อในระดับชาติ ที่ จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 ธันวาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์