สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะระดับภาค

           เป็นตัวแทน อศจ.ลพบุรี เข้าร่วมแข่งขัน Marketing Challeg 16 ธันวาคม 2558 ณ อศจ.ประจวบคีรีขันธ์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 ธันวาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด