สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การประชุมคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

           

การประชุมคณะกรรมการ การตัดสินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558  เวลา 10.00 - 12.00 น.

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 16 ตุลาคม 2558 แหล่งที่มา : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา