Sizlerin memnuniyetini garanti eden en iyi bedava porno videoları arıyorsanız, daha fazla arama, çünkü hepsi burada! Zevkiniz için, seksi sarışınlardan garip Asyalılara, ateşli bebeklerden azgın olgun kadınlara kadar ihtiyacınız olan her bedava porno kategorilerine sahibiz, hepsi burada!
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      

Untitled Document

.:: ข่าวสารและกิจกรรม ::.

  โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังทำความร่วมมือกับบริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด
  คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณี สงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2566
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
  โครงการอบรบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๓ และ รุ่น ๔
  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมบริจาคโลหิต
  โครงการอบรมชุดเรียนรู้แขนกลอัตโนมัติแบบ 4 แกน Dobot Magician
  โครงการอบรบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ ๑ และ รุ่น ๒
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซ้อมย่อยรับปริญญารับพระราชทานปริญญาบัตร
  ตัวแทนครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ
  คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการ Fix it Center
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
  คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ คัดกรอง บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านหลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาสารสกัดจากสับปะรดที่มีผลต่อสบู่เหลวขจัดคราบน้ำมันเครื่อง
  โครงการบูรณะองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  เผยเเพร่ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ
  ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดเขียเเผนธุรกิจ
  ประกาศจัดสรรงบประมาร
  นักศึกษาเเผนวิชาการตลาด ระดับ ปวช.
  ประชาสัมพันธ์ ช่อปีบ คาเฟ่ (CHORPEEP CAFE)
  ประชาสัมพัน โครงการฯประจำปีการศึกษา 2564
  ยีนดีตอนรับวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร เข้ารับการศึกษาดูงาน
  ยินดีตอนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการตากฟ้า
  โครการเพิ่มประสบการณ์การทำธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564
  โคงการประกวดเขียนเเผนธุรกิจ (รูปเเบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีการศึกษา 2564
  โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (รูปเเบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
  กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๕
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๕
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  โครงการอบรมเตรียมสำหรับทดสอบช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เดินระบบไฟฟ้าภายใน ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังปรับปรุงซ่อมแซม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
  คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ AR X-Code แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
  a
  saasasas
  บริษัท ฮารุ ซิสเต็ม ดีเวล็อปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ ปวส.๑ และปริญญาตรี (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังส่งนักศึกษาทวิภาคี เข้าฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ค้าเหล็กไทย
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีไฟฟ้า) สอบวิชาโครงงาน
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกำหนดแนวทางการออกฝึกประสบการณ์กับบริษัทสี่พระยาก่อสร้าง
  ปฐมนิเทศนักศึกษา (ทวิภาคี) ก่อนออกฝึกประสบการณ์
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีไฟฟ้า) รุ่นที่ ๕ สอบวิชาโครงงาน
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ๕ แผนดี ๕ แผนเก่ง
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส. รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับมอบตัวนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งชุดตู้ควบคุมขึ้น ลง ธงชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  ติดตามผลงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี (เทคโนโลยีไฟฟ้า)
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กับ บริษัท มาสเตอร์ ออโต้ จำกัด
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง Fix it บริการชุมชน
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พัฒนา ปรับปรุง อาคารพื้นที่ห้องเรียนปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้า
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ Honda Logistics Asia Co.,Ltd. (ร่มเกล้า)
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด เข้าสัมภาษณ์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าบำรุงรักษาระบบรอกไฟฟ้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564
  การแข่งขัน Cabling Network Contest รอบชิงชนะเลิศ
  โครงการอบรม ก้าวทันเทคโนโลยี กับ NFT
  คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมส่งกำลังใจให้นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.2 ในการเข้ารับการฉีควัคซีนป้องกันโควิด-19
  คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมส่งกำลังใจให้นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1 ในการเข้ารับการฉีควัคซีนป้องกันโควิด-19
  นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกงานกับ บริษัท ฮอนด้าโลจีสติกส์ เอเชีย จำกัด
  ครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการล้างทำความสะอาดตู้น้ำเย็น ณ วิทยาเทคนิคลพบุรี
  คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมปฏิบัติหน้าที่คัดกรองนักเรียนนักศึกษา
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมประชุม ชี้แจง เตรียมความพร้อมในการออกฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา
  นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกงานกับ บริษัทสี่พระยา
  คณะครูอาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งพัดลมเพดาน โถงอาคารตึกอำนวยการวิทยาเทคนิคลพบุรี
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมประชุมพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
  กิจกรรมชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคัน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนส่งสินค้าในระบบพิธีศุลกากร ( E-Custom)
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 28
  โครงการพิธิลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2561
  โครงการพิธิลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 2562
  แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับ อศจ.ลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 (E-commerce)
  ครูเกษียญอายุราชการย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  บริการวิชาชีพ ติดตั้งเครือข่ายอิเนเตอร์เน็ต ให้แก่แผนกวิชาการบัญชี
  นิเทศการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 1/2563
  โครงการ link Campus Cabling 2020
  โครงการสวนสมุนไพร พระโอสถพระนารายณ์
  คณะครูอาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นฝ่ายต้อนรับลงทะเบียน
  แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนเข้าร่วม แข่งขัน LINK Cabling Contest 2020 โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปีที่ 8
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ เทศบาลเมืองลพบุรี
  ประชุมนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
  พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  บริการ Fix it canter ณ อบต. ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
  คัดกรองนักเรียนภายใต้การเฝ้าระวังโควิด-19
  ออกหน่วยบริการ FIX IT CENTER ร่วมกับ โครงการ​จิตอาสาพระราชทาน​ ณ วัดกระเจียว จ.ลพบุรี
  โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแบบ Block Course
  แสดงความยินดีกับครูไชยชาญ หินเกิด
  ต้อนรับ ครูศักดา ปาลวัฒน์
  ประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษา ปวส.๑ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓
  ประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษา ปวช.๒ และ ปวช.๓ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓
  ประชุมชี้แจงนักเรียนนักศึกษา ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓
  ประชุมคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓
  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  แนวทางเพื่อรับนักศึกษาระดับทวิภาคี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โครงการบ้านพักพิงผู้ยากไร้
  ติดตั้งระบบไฟ้ฟ้าภายในบ้าน โครงการบ้านผู้ไร้ที่พึ่ง
  นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ทำหน้ากาก Face Shield
  เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้กับผู้ประสบอัคคีภัย
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสถานกำปงสปือ
  นักศึกษาระบบทวิภาคี ออกฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
  Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 7-11 สาขาสวนราชานุสรณ์ จ.ลพบุรี
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ขอความอนุเคราะห์ ทางแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ซ่อมแซมป้ายหน่วยงาน
  แจ้งนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2563
  แจ้งนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ กู้ยืมเงินกยศ.ภาคเรียนที่1/2563
  นักศึกษาเเผนกวิชาการตลาด เเผนกวิชาอาหารเเละโภชนาการ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี เข้าศึกษาดูงาน
  ศึกษาดูงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
  วิทยากรอบรมให้คณะครูแผนกยานยนต์ โรงเรียนทหารปืนใหญ่
  แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ฝึกอบรม Mercedes benz
  นักศึกษาระบบทวิภาคี ออกฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ตรวจเยี่ยมนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันกำปงสปือ
  ทำบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  รับมอบตัวนักศึกษารอบ โควต้า ประจำปีการศึกษา 2563
  อบรมการบริหารงานแบบ LEAN เพื่อลดต้นทุน
  งานบริการชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้าเบื้องต้น
  เทคนิคลพบุรีคัพ ครั้งที่ 1
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
  งานบริการตรวจสอบและแก้ไขเครื่องกลึงชิ้นงาน
  ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ติดตั้งระบบไฟฟ้างาน Open House
  มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาต่อ
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ระดับชาติ ครั้งที่ 29
  การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานสมรรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy IC3)
  ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายการประกวดภาพยนต์ อวด ดี อาชีวะ เข้ารอบ 20 ทีมสุด้ทาย
  หอการค้าเยอรมัน-ไทย และเมอร์เซเดสเบนซ์ มาให้ความรู้และคัดเลือก นศ.เข้าร่วมโครงการทวิภาคีเบนซ์
  สัมมนาการตลาด ในหัวข้อ "วัยรุ่นอายุน้อย สร้างร้อยให้เป็นล้าน"
  อบรมโครงการอาชีวศึกษาคุณธรรม
  ิBig Cleaning Day
  เพจ
  โครงการจิตอาสาพัฒนาสิง่แวดล้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ฟู๊ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขา porto chino พระราม 2
  นิเทศนักศึกษางาน บริษัท เบทาโกร มหาชน (จำกัด)
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท นารายณ์บางกอกรับเบอร์ จำกัด , หจก.กิจนิยม จำกัด , บริษัท วิงไวน์ จำกัด และ บริษัท Best Express จำกัด
  โครงการประชุมนักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครองกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562
  ทุนการศึกษา ส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 14
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน "งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ" 2562
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
  เยี่ยมบ้านนักเรียน
  ตกแต่งสถานที่งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม
  ตกแต่งสถานที่งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10
  ตกแต่งฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2562
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู สู่ขวัญชาวคหกรรม
  MOU ทวีภาคีเบนซ์
  วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  ประชุมเพื่อขยายช่องทางการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต
  การสัมมนา เรื่อง การลดและเลิกใช้สาร HCFCs และแนวทางในอนาคตที่จะลดการใช้สาร HFCs ของประเทศไทย
  มอบเงินรางวัลโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ
  แผนกวิชาช่างยนต์จัดสอนหลักสูตรอบรมเสริมระยะสั้น
  แผนกวิชาช่างยนต์จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถหน่วยงานราชการ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
  โครงการประชุมสถานประกอบการเพื่อร่วมจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี
  โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รองรับ ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
  แผนกวิชาช่างยนต์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิจัย สาขาเทคโนโลยียานยนต์
  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมเสริมระยะสั้น 
  เขียนแผนฝึกอาชีพระบบทวิภาคี
  นำเสนอปรับปรุงหลักสูตร ๒๕๖๒
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์
  เชิญเหรียญรางวัลกีฬามวยไทยและมวยสากล
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน นารายณ์บางกอกรับเบอร์ จำกัด
  พิธีเชิญพานมอบเหรียญรางวัลกีฬาหมากล้อม
  ติดตั้งระบบไฟฟ้ารับเสด็จ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  คนดี ศรีโลจิสติกส์ เก็บแหวนทองคืนเจ้าของ
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน บริษัท โซนี่ และ บริษัท บริดจโตน
  งานแสดงมุทิตาจิต ครูบงกช คล่องดี
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สหฟาร์ม เบทาโกร และ ไทยรุ่งเรือง
  อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมอาชีวศึกษา
  โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
  บริษัท Honda Logistics Asia
  อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะรายวิชา
  นิเทศฝึกงาน บริษัท sunfood และ หจก. PPS Packaging
  กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานประกอบการของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ( SDG)
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน Foodland และ บริษัท เบทาโกร
  โครงการจิตอาสา Big cleanning day
  โครงการภูมิปัญญาสร้างอาชีพ
  พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
  โครงการประกวดเขียนเเผนธูรกิจ ประจำปี 2562
  โครงการประกวดเขียนเเผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2562
  บริษัท แมนเตอร์เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด บริจาคออสซิลโลสโคป
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  กิจกรรม Big cleaning day แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  Big cleaning แผนกวิชาการบัญชี
  กิจกรรมถวายพระพร
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
  อบรมการใช้งานแขนกล Dobot
  ทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ
  ศึกษาดูงาน บริษัท อิชิตัน
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการ PLC (Progarmmable Logic Controllr)
  โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  โครงการเพิ่มประสบการณ์ทำธุรกิจ ศึกษาดูงาน
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการ PLC (Progarmmable Logic Controllr)
  กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพรหมมาสตร์
  หน่วยบริการ Fix it Center
  โครงการปฐมนิเทศก์นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  แผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงานบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
  อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  แผนกวิชาช่างยนต์จัดอบรมโครงการอบรมความรู้เรื่องหัวเทียน
  ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง
  กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๑ ร่วมกับแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกันเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม กรวยยางจราจร
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  กิจกรรมไหว้ครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  กิจกรรมประดิษฐ์พานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  การแข่งขันประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า รุ่นที่ ๓
  โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก
  กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดพรหมมาสตร์
  กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  จัดทำฐานข้อมูลนักเรียน ระดับ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  จัดทำฐานข้อมูลนักเรียน ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  จับสลากแบ่งกลุ่ม ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้าควบคุม
  จับสลากแบ่งกลุ่ม ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ ปวช.
  นักเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประเทศ
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต
  สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับ ปวส. ระบบ ม.6 สาขางานไฟฟ้าควบคุม
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ
  โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  พิธีมอบประกาศนียบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
  โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
  ท่านผู้อำนวยการและนักเรียน โรงเรียนคนพิการฯ นำกระเช้าปีใหม่มอบให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
  โครงการส่งเสริมการทำโป่งเทียมเพื่อป่าไทย
  การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร
  พิธีการส่งมอบโดมอเนกประสงค์
  โครงการศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษา
  การประกวดร้องเพลง
  ตกแต่งฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2561
  งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
  แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561
  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  นิเทศการเรียนการสอนครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนส่งสินค้าในระบบพิธีการทางศุลกากรแบบไร้เอกสารขาเข้า-ขาออก (E-Customs)
  โครงการสัมมนาวิชาโลจิสติกส์
  บริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์ จํากัด มารับสมัครงาน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างยนต์จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
  โครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ณ บริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
  แผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
  การแข่งขันเขียนเว็บไซต์ การขายสินค้าออนไลน์ ระดับ อจศ.ลพบุรี
  หนังสือใหม่พร้อมให้บริการ
  โครงการอบรม Java SE 8 Fundamental
  พิธีส่งมอบศูนย์สาธิตนวัตกรรมพลังงาน แผนกวิชาช่างยนต์
  การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
  เกษียณอายุราชการครูแผนกวิชาการบัญชี
  ประกาศผลการคัดเลือกเเผนธุรกิจที่ได้รับเงินลงทุน ประจำปีการศึกษา 2561
  ผลการคัดเลือกโครงการประกวดเขียนเเผนธุรกิจ ประจำปี 2561
  โครงการประกวดเขียนเเผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2561
  English Camp Station 4 : Amazing Race
  หนังสือใหม่ งบประมาณปี 2561 (บางส่วน)
  โครงการรู้เร็วรักษาได้ รู้ไวยับยั้งทันเอดส์ ประจำปี 2561
  ทอดผ้าป่าการศึกษา สมทบทุนสร้างโดมอเนอกประสงค์
  โครงการประกวดเขียนเเผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา2561
  โครงการเทินทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และศาสตร์พระราชา
  การอบรมหลักสูตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  การประกอบและติดตั้ง เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
  การติดตั้งระบบไฟฟ้าในพลับพลาและเต็นท์รับรอง ในงานพิธี ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.
  เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
  ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
  โครงสารพัดโรคร้ายที่มากับบุหรี่ ประจำปี 2561
  โครงการเยาวเทคนิค ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561
  อบรมความรู้เรื่อง"มาตรฐานการปฏิบัติงานบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ"
  ครูแผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานในองค์กร ด้วย Google App
  กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
  มาตรฐานวิชาชีพ
  ทำปกคู่มือสมัครเรียน ณ แผนกคหกรรมฯ
  กิจกรรมการเรียนการสอน
  start up
  fix it center
  การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
  โครงการเพิ่มประสบการณ์ทำธุรกิจ ศึกษาดูงาน
  โครงการเพิ่มประสบการณ์ทำธุรกิจ ศึกษาดูงาน
  อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษา.ในการเป็นผู้ประกอบการยุค Thailand 4.0
  อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม INTERLINK CAMPUS TOUR 2018
  โครงการอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียด้านกราฟิก
  พิธีมอบชุดอุปกรณ์การสอน สนับสนุนโดยมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
  โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ
  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑
  โครงการถ่ายทอดความรู้ บำรุงรักษาเครื่องปรับอาการในหน่วยงานอาชีวศึกษา
  การทดสอบและติดตั้งไฟกระพริบกรวยยางเพื่อความปลอดภัย
  การแข่งทักษะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ WordSkill Thailand
  อบรม "ระบบไฟฟ้าควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรถยนต์อีซูซุ"
  การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  กิจกรรมแนะแนวนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  กิจกรรมมอบรางวัลแต่งไทยสวยงาม
  คณะครูเเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี
  คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่รำบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  แผนกวิชาช่างยนต์ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช.
  งานพาณิชย์สัมพันธ์ ปี2561
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2560
  รับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนโควต้า ปีการศึกษา2561
  ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบทวิภาคีฝึกอาชีพ
  คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมซ้อมรำบวงสรวง รอบสื่อมวลชน
  แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศระดับชาติ" สาขางานเครื่องยนต์เล็ก
  การติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2561
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ทำบุญแผนก"
  นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมพิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยมี นานสุกิปกิต
  ผู้บริหารและคณะครูพร้อมแต่งไทย"งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๑
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 2560 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  ทำบุญคณะบริหารธุรกิจ
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ทำบุญแผนก"
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมเดินขบวนรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2561" วันที่ 15 มกราคม
  นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2561
  การอบรมโครงการ PLC สังคมแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ 2561
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ 2561
  อบรมฝึกอบรมฝึกทักษะรถจักรยานยนต์
  โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561
  ประกวดกระทงประดิษฐ์
  กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
  กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
  แข่งขันทักษะวิชาชีพ 2560
  การศึกษาดูงาน บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
  ประชุมการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
  โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ ๒๕๖๑
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 2560
  การเเข่งขันวิชาชีพ The Marketing Challeng ระดับภาค ประจำปี 2560
  การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีกับบริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาเก็ต จำกัด
  การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมเเผนกวิชาการขายเเละการตลาด
  ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
  การเเข่งขันทักษะวิชาชีก การเขียนแผนธุรกิจ ระดับอศจ. ประจำปี 2560
  ผู้ปกครองของนักเรียน เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ถึง ๒.๐๐
  การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ The Marketing Challeng ระดับอสจ. ประจำปี 2560
  การแข่งขันทักษะภาษาไทย-เล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ อศจ.ลพบุรี 2560
  การแข่งขันทักษะภาษาไทย-สุนทรพจน์ ระดับ อศจ.ลพบุรี 2560
  การวิพากย์หลักสูตรเบทาโกรโลจิสติกส์ทวิภาคี ปีการศึกษา2561
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
  กิจกรรม"โรงเรียนคุณธรรม" แผนกวิชาช่างยนต์
  ประชุมคณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560
  "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560
  กิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  เตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  เตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  กิจกรรมจิตอาสา
  โครงการอบรบเทคนิคการเขียนแผนกฝึกอาชีพและการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างยั่งยืน
  โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมาตรฐานสากล "ศิลปะการให้บริการ และการพัฒนาบุคลิกภาพในสายงานบริการ"
  ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีมาตรฐานสากล ความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมระบบราง
  การแสดงผลงานการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  การประดับตกแต่งไฟ ในงาน "มุทิตา กษิณานุศรณ์"
  เยี่ยมบ้านนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
  ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ
  นิเทศฝึกงาน 1/60
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 60
  สอนประดิษฐ์ดอกไม้จันน์หน่วยงานภายนอก
  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมแม่ดีเด่นวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
  ศึกษาดูงานแผนกวิชาคหกรรมศาตร์ ปีการศึกษา 2560
  แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค
  ตกแต่งฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมนำความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตนักษึกษาใหม่
  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ
  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดได้เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้ด้วยขายออนไลน์ ชม เลือก คลิก
  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน The Marketing Challenge ระดับสถานศึกษา
  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมโครงการ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
  รางวัลชนะเลิศตอบปัญหากฏหมาย
  กำหนดการอบรม โครงการสัมมนาการจัดทำสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปี 2560
  กิจกรรมวันเเม่
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน
  กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ที่โรบินสันลพบุรี
  กิจกรรมถ่ายรูปที่โรบินสันลพบุรี
  กิจกรรมตักบาตรอาหารเเห้ง
  นิเทศก์ฝึกงานในสถานประกอบการ
  โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
  โล่ร่วมโครงการปฏิบัติการขาย Mistine
  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานที่บริษัทอิชิตัน
  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
  โครงการเขียนเเผนอาชีพและการนิเทศติดตาม
  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
  นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายเเละการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมวันงดศูบบุหรี่โลก
  ชมรมวิชาชีพครั้งที่ 1
  อาจารย์สลิล ดาวัน ได้รับรางวัลการประกวดงานวิจัยครู
  งาน Open House
  กำหนดการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
  พิธีลงนามความร่วมมือ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  รับสมัครงาน บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
  รับสมัครงาน บริษัท ฮาน่า เซมิคอนดักเตอร์
  รับสมัครงาน บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด
  ผลการประกวดคำขวัญ "หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา" ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
  นักเรียนฯ รับรางวัล The Marketing Challenge
  แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้รับรางวัลฯ
  ครูแผนกวิชาการขายและการตลาด รับรางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่น
  ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาคกลาง
  รับรางวัล สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
  นักเรียนฯ รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับ อศจ.
  นักเรียนฯ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง
  รับสมัครงาน บริษัท สยามฟูรูกาว่า แบตเตอรี่ (FB Bettery)
  โครงการจัดป้ายนิเทศเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
  กำหนดการ โครงการนักเรียนนักศึกษาพบสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  รายชื่อสถานประกอบการรับนักศึกษาทวิภาคีระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560
  ข้อมูลนักศึกษาฝึกงานทวิภาคี ปีการศึกษา 2560
  ข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2560
  ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง..
  นักเรียน แผนกวิชาการขายและการตลาด ได้รับรางวัล..
  ประชุมนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ ร่วมกับ บริษัท พร้อมเทคโน เซอร์วิส จำกัด
  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานระดับ ปวช.
  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.
  ทดสอบประสิทธิภาพ เสื้อผู้ป่วยติดเตียง เสื้อผู้สูงอายุ โดยคณะแพทย์และนางพยาบาล
  แผนกการขายและการตลาด เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคฯ
  เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะงานปูน
  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัวแทน อศจ ลพบุรี ชนะเลิศทักษะการจายของออนไลน์
  พิธีแสดงความอาลัยและแปรอักษรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.ธ.ค.59
  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
  การแข่งขันทักษะภาษาไทย-สุนทรพจน์ ระดับ อศจ.ลพบุรี
  กิจกรรมแข่งขันทักษะการออกแบบเว็บเพจ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์
  กิจกรรม"๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"
  แผนกวิชาช่างยนต์จัดทำโครงการ รวมพลเก็บขยะทำความดีเพื่อพ่อ ณ.สนามหลวง
  แผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกับบริษัทยันม่าร์ พี.เอส.จำกัด จัดอบรมเครื่องยนต์เล็กดีเซล
  แผนกช่างยนต์ร่วมกับงานโครงการพิเศษและบริการชมชุน จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
  แผนกการขายและการตลาด ร่วมลงนามถวายความอาลัยฯ
  วิทยาลัยเท่คนิคลพบุรี ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
  โครงการนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี
  กิจกรรมโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา RMS2016
  โครงการพี่ช่วยน้องอาสาพัฒนา ครั้งที่ ๘
  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคกลาง
  แข่งขันทักษะวิชาการ โครงสร้างรับน้ำหนักจากกระดาษ”ลองของ”ครั้งที่ ๗
  อาชีวะพัฒนา ๖๐
  อาชีวะพัฒนา ๕๙
  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
  อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ถ่ายน้ำมันเครื่อง
  บริจาคเสื้อผู้ป่วยติดเตียง
  โครงการคิวอาร์โค๊ตต้นไม้เพื่อการเรียนรู้
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2559
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2559
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2559
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2559
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2559
  แผนกการขายและการตลาด รับฟังรายละเอียดกิจกรรม Marketing Plan จาก Honda
  นักศึกษาใหม่ดูงานในสถานประกอบการ แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์
  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
  การบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญญาลักษณ์ และปฏิญาณตน
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีออกให้บริการประชาชนหลังน้ำลด
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น แผนกวิชา การจัดการโลจิสติกส์
  แนวทางการนำระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยโปรแกรม RMS2016
  โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  หลักสูตรระยะสั้น
  นิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้เรียน
  โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
  กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ โครงการศึกษาดูงาน
  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 27 กรกฏาคม 2559 โรงแรมใบหยก
  กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กิจกรรมแม่ดีเด่นวันแม่แห่งชาติ
  แผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกิจกรรม"รณรงค์ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้มงคล"เนื่องในวันแม่แห่งชาติ"
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  การลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  กิจกรรมเวียนเทียน วันเข้าพรรษา ปี 2559 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  โครงการเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2559
  ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
  ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยโปรแกรม RMS 2012
  โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กิจกรรมขายทอดตลาด (จำลอง)
  โครงการประกวดป้ายนิเทศเทดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  โครงการนักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถานประกอบการ
  โครงการนักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถานประกอบการ
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่
  การนิเทศการเรียนการสอน
  English camp 2016
  การแข่งขันกีฬามวยฯ ภาคกลาง
  กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชมแผนกวิชา
  ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหัวหน้าร้อง ลูกน้องเต้น กับ เทสโก้โลตัส
  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญบริษัทโฮมโปรฯ
  กิจกรรม Big Cleaning Day บริษัทโฮมโปรฯ
  ประชุมสุดยอดนักบริการ นักศึกษาหลักสูตรทวิภาคี
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาการขายและการตลาด ๑/๒๕๕๙
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
  โครงการอบรบเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 2559
  โครงการวัฒนธรรมอาเซียน
  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาจีน
  กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำ 2559
  แห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
  กิจกรรม "แห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 15 ก.ค 59
  ตกแต่งรถแห่เทียน วันที่ 14 ก.ค 59
  กิจกรรม "ปลูกต้นไม้" วันที่ 9 มิถุนายน 2559
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559
  งานถวายราชสักการะวันคล้ายวันสรรตคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2559 งานเย็บร้อยค่อยจีบครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัชสวนดุสิต 7 ก.ค 2559
  ร่วมวางพวงมาลา
  นิเทศนักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการ
  เยี่ยมบ้านนักศึกษา
  เยี่ยมบ้านนักศึกษา
  นิเทศนักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการ
  โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย "กระท้อนแช่อิ่ม"
  กิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี"
  นิเทศนักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการ
  ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
  โครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์พี่น้อง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมการประกวดพานไหว้ครู
  ไหว้ครูฝึกในสถานประกอบการ
  นิเทศนักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการ
  กิจกรรม "อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 3 มิ.ย 59"
  กิจกรรม "โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย กระท้อนเเช่อิ่ม 20 มิ.ย 59"
  กิจกรรม "พิธีฉลองสิริราชสมบัติ70ปี"
  สถานประกอบการที่รับโล่ชูเกียรติ 8 มิถุนายน 2559
  กิจกรรม "ทำบุญฉลององค์พระ 25-26 พ.ค 2559"
  กิจกรรม "รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม อีกหนึ่งผลงานการประกวดพานไหว้ครูประจำปี2558"
  กิจกกรรม "โครงการปฏิบัติธรรม ธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต"
  กิจกรรม "พิธีรับประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2558"
  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
  ศึกษาดูงานโอสถสภา
  กิจกรรม "สอน108อาชีพ ณ อบต.บางพึ่ง กับวิชาเกลือหอม และจัดช่อมือถือ"
  กิจกรรม "บำเพ็ญประโยชน์ 70ปีแห่งการครองราชฯ"
  กิจกรรม 'วันไหว้ครู"
  ชมรมศิษย์เก่าช่างยนต์มอบสื่อการเรียนการสอน
  ชมรมวิชาชีพช่างยนต์จัดไหว้ครูแผนกวิชาช่างยนต์
  พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
  ประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2559
  ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  อบรมครูที่ปรึกษา
  นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
  อบรมเรื่อง "เกียร์อัตโนมัติ รุ่น AW30-40LE รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์"
  การอบรมสร้างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-Portfolio)
  กิจกรรม fix it center ณ. อบต ต.พุคา
  ประชุมกรรมการ 4 ฝ่าย
  ประสานสถานประกอบการ
  ตรวจสุขภาพ
  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
  อบรมคุณธรรมนำความรู้และคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษาใหม่
  โครงการประชุมสัมมนาติดตามผลการปฏิบัติงาน
  การรายงานตัว รับมอบตัว และทำสัญญาค้ำประกัน
  จัดทำบทสารคดีประกอบการเรียนการสอนรูปแบบเสียง
  อำเภอยิ้ม ชมรมวิชาชีพช่างยนต์สัญจร (25พ.ค.59)
  คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมการปฐมนิเทศนักเรียน ตามโครงการ Pre-Ved ประจำปี 2559
  แผนกวิชาการขายและการตลาดรับครูผู้ช่วย
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
  ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเรื่องการขอเพิ่มหลักสูตร
  อบรม เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอลเรล อีซูซุ ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  เยี่ยมบ้านนักศึกษา
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำใบขนส่งสินค้าขาเข้า ขาออก ด้วยพิธีการทางศุลกากรแบบไร้เอกสาร (E-Custom)
  โครงการภูมิปัญญาสร้างอาชีพตามเศรษฐกิจพอเพียง(กำไลข้อมือจากกะลา)
  โครงการอบรมความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดยุคใหม่สู่ AEC
  โครงการพบพระพบธรรม
  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
  การประชุมวิชาการ
  โครงการรักประชาธิปไตยต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม (5 ส)
  ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ร่วมแต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 15 มค.-21กพ. 59
  ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยของครู
  งานพาณิชย์สัมพันธ์
  วันครู ประจำปี 2559
  รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมรณรงค์แต่งกายไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
  โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  นักศึกษาแผนกการบัญชีได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น 2559
  โครงการเพิ่มอาชีพเสริมรายได้แผนกบัญชี
  งานพาณิชย์สัมพันธ์ 16 ม.ค.2559
  รับใบประกาศนียบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น
  เดินรณรงค์แต่งไทย
  โครงการการให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  เยี่ยมบ้านนักศึกษา
  รับบริจาคเงินเพื่อตัดเสื้อผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
  ประชุมครูแผนกสามัญสัมพันธ์
  โครงการประกวดบอร์ดวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559
  เยี่ยมบ้านนักศึกษา
  โครงการนำความรู้ด้านการตลาดสู่การพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
  โครงการนำความรู้ด้านการตลาดสู่การพัฒนาชุมชน โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดคลองสายบัว
  โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559
  โครงการค่ายอาสา ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม
  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ศิลปกรรม ระดับภาคกลาง ที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ Animotion 2D เรื่องคนดีศรีอาชีวะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง
  การแข่งขันทักษะระดับภาค
  การแข่งขันทักษะระดับภาค
  การแข่งขันทักษะงานโยธา
  การแข่งขันทักษะ งานเขียนแบบก่อสร้าง
  การแข่งขันทักษะงานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.
  การแข่งขันทักษะงานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวส.
  การแข่งขันทักษะงานสำรวจ ระดับ ปวช.
  การแข่งขันทักษะงานสำรวจ ระดับ ปวส.
  การแข่งขันทักษะงานไม้เครื่องเรือน
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
  การแข่งขันโปรแกรมบัญชี ปวส. ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง
  การนำเสนอผลงานวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2558
  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  Big Cleaning Day แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. ลพบุรี ปี 2558
  พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  การแสดงนิทรรศการในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
  โครงการประกวดบอร์ดเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ
  แผนกช่างยนต์ ร่วมกิจกรรม TOYOTA ขับเคลื่อนความสุข
  งานลอยกระทงย้อนยุค
  การเเข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอศจ.
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558
  การประกวดแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"
  การประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโฟล์คซอง
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "TOT Young Club" ประจำปี 2558
  กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. ทักษะออกแบบเว็บเพจ "การขายสินค้าออนไลน์"
  บรรยากาศการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
  การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
  ตลาดนัด lbtech
  การประชุมคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
  ตลาดนัดLBTECH
  กำหนดประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
  ทำบุญตักบาตรวันสถาปนา 1 ต.ค. 58
  กำหนดส่งงานวิจัยครู ครั้งที่ 1
  วันเวลาที่ภาคเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2558
  รายชื่อ มผ.กิจกรรม กรณีไม่ตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2558
  นักศึกษาใหม่แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมดูงานสถาน ประกอบการ ณ บริษัท ไทย มาลายา กลาส จากัด
  Fix it center แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  Fix it center แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์
  ต้อนรับ น้องมาสคอต (ผู้หญิง)
  พิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรและช่างเทคนิค
  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิกลุ่มอิซูซุ ประจำปีการศึกษา 2558
  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ได้เข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสรรค์สารคดีและภาพยนต์สั้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี กับโครงการ อวดดีอาชีวะ
  ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop.net
  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
  กิจกรรมขายทอดตลาด เนื่องในงาน "วันรพี58"
  โครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามมัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย"
  โครงการอาชีวอาสากึ่งถาวร
  รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปี 2557
  ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมโครงการสร้างพลังขับเคลื่อน ปีแห่งการสร้างคุณค่า ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมโครงการอบรมผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงาน
  โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา2558
  นิเทศนักเรียนศึกษาฝึกงานในสถานที่ประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11ส.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 24 ก.ค. 2558 ณ วัดป่าธรรมโสภณ
  โครงการบรรยายพิเศษ “ การมองตลาด 360 องศา” วันที่ 15 มิถุนายน 2558
  โครงการนักศึกษาใหม่แผนกวิชาการขายและการตลาดดูงานสถานประกอบการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ วันที่ 4 , 8 และ 11 มิถุนายน 2558
  นิเทศนักศึกษาธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี ฝึกงานสถานประกอบการ Homepro ลพบุรี วันที่ 17 ก.ค. 58
  โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กิจกรรมสืบสารประเพณีไทยร่วมใจ ถวายเทียนพรรษา
  พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอน แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  ประชุมปรึกษาหารือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
  สัมมนาวิชาชีพโลจิสติกส์
  การบริการความรู้ด้านโลจิสติกส์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2557
  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคกลาง
  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
  กีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
  อบรมณ์เชิงปฏิบัติการ โครงการ Google for Education ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2558
  การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
  คณะครูอาจารย์ นักศึกษาอินโดนีเซีย เยี่ยมชมแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน อศจ.ลพบุรี ปี57
  เชิญชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
  ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ
  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน Hand Bl
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน