นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 6 คน
Today 23
Yesterday 203
This Month 759
Last Month 2,625
This Year 4,152
Last Year 59,590
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 145
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 113
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 104
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 97
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 90
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 90
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 104
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 133
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมย์ 08 เมษายน 2564 164
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมณ์ 08 เมษายน 2564 151
 นายประภาส พุ่มพวง 17 กุมภาพันธ์ 2564 228
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 238
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 235
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 223
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 232
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 229
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 225
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 1143
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 1446
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 1230
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 1359
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 1353
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 1344
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 1407
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 1365
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 1428
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 1323
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 1384
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 1395
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 1249
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 1273
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 1292
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 1278
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 1362
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 1360
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 1333
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 1339
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 1301
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 1806
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 1970
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 1781