นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 4 คน
Today 14
Yesterday 125
This Month 1,115
Last Month 4,983
This Year 11,958
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ

.:: ผลงานครู/อาจารย์ ::.

   
ชื่อผลงาน เขียนเมื่อ อ่าน
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 1
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 1
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 1
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 1
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 1
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 1
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 1
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 1
 นายบรรหยัด ประหา 11 กันยายน 2565 1
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 1
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 1
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 1
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 1
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 1
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 1
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 1
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 1
 นายณัฐวุฒิ ชังภัย 15 สิงหาคม 2565 1
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 05 พฤษภาคม 2565 1
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 05 พฤษภาคม 2565 1
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 03 พฤษภาคม 2565 1
 นายสรพงษ์ เปรมปรีดิ์ 03 พฤษภาคม 2565 1
 นายสมเกียรติ ยาประเสริฐ 10 กุมภาพันธ์ 2565 1
 นายประภาส พุ่มพวง 09 กุมภาพันธ์ 2565 1
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 1
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 1
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 1
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 1
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 1
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 1
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 1
 อนุรักษ์ เทียนรัตนะ 17 มิถุนายน 2564 1
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมย์ 08 เมษายน 2564 1
 นางปิยนันท์ พึ่งอารมณ์ 08 เมษายน 2564 1
 นายประภาส พุ่มพวง 17 กุมภาพันธ์ 2564 1
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 1
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 1
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 1
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 1
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 1
 นายประภาส พุ่มพวง 20 มกราคม 2564 1
 นางสาวรจนาวลัย ภูมิว้ฒนะ 02 ตุลาคม 2561 1
 ทะยาน จงณรงค์ชัย 13 มิถุนายน 2559 1
 ทักษะชีวิต สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต Learning to develop life skills . 08 มิถุนายน 2559 1
 นายประภาส พุ่มพวง 03 พฤษภาคม 2559 1
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญาภัทร เกิดศิริ 25 มกราคม 2559 1
 นางสายสัมพันธ์ แน่นอน 21 กันยายน 2558 1
 ครูสุพจน์ กนกการ 17 กรกฎาคม 2558 1
 ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 17 กรกฎาคม 2558 1
 ครูหงส์สุระ เคียนทอง 17 กรกฎาคม 2558 1
 ครูพรรณวิภา มณีโลกย์ 14 กรกฎาคม 2558 1
 ครูพัชรี ชุ่มอิ่ม 14 กรกฎาคม 2558 1
 ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน 14 กรกฎาคม 2558 1
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 14 กรกฎาคม 2558 1
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 14 กรกฎาคม 2558 1
 ครูนพคุณ นุ่มดี 14 กรกฎาคม 2558 1
 ครูนุวดี บัวพง 09 กรกฎาคม 2558 1
 ครูเสาวภา โกเมนทร์ 09 กรกฎาคม 2558 1
 ครูกัลยาณี กนกการ 09 กรกฎาคม 2558 1
 ครูจันทราวดี ชัยเดชทยากูล 09 กรกฎาคม 2558 1
 ครูนพคุณ นุ่มดี 09 กรกฎาคม 2558 1
 ครูบุญแสง ภักดีสุข 09 กรกฎาคม 2558 1
 ครูพนา จันทร์ศิริ 29 พฤษภาคม 2557 1
 ครูโสภาวรรณ นุ่มฤทธิ์ 10 เมษายน 2557 1
 ครูเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ 13 พฤษภาคม 2557 1