นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 3 คน
Today 134
Yesterday 147
This Month 3,546
Last Month 5,243
This Year 28,789
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด   377   ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 กรกฎาคม 2566
   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 24 กรกฎาคม 2566
   โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 26 มิถุนายน 2566
   โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2566 เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 26 มิถุนายน 2566
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 14 มิถุนายน 2566
   รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2566
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2566
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2566
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 22 พฤษภาคม 2566
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2566
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 26 ตุลาคม 2565
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 18 ตุลาคม 2565
   ประกาศกำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2565
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 12 กรกฎาคม 2565
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2565
   การเทียบโอนผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 เขียนโดย : งานวัดผลและประเมินผล  เมื่อ : 14 มิถุนายน 2565
   ประกาศกำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)มารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2565
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2565
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2565
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 20 พฤษภาคม 2565
   ประชาสัมพันธ์นร.นศ.ที่สนใจสมัครงาน ของ บริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 03 มีนาคม 2565
   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงานจาก บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 31 มกราคม 2565
   ทุนการศึกษาบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 24 มกราคม 2565
   โรงพยาบาลท่าวุ้ง ประกาศเปิดรับสมัครตำแหน่งงาน เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 24 มกราคม 2565
   บริษัท ซันฟีด จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 24 มกราคม 2565
   บริษัท น่ำเฮงโลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 24 มกราคม 2565
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง และนักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2564
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครองและนักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2564
   รายงานงบการเงินปีงปม.2565 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2564
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 26 ตุลาคม 2564
   รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 15 ตุลาคม 2564
   รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์COVID-19 (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี) เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 11 ตุลาคม 2564
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 ตุลาคม 2564
   รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี) เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 24 มิถุนายน 2564
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย : งานพัสดุกลาง  เมื่อ : 11 มิถุนายน 2564
   ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปวช1 ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์  เมื่อ : 22 เมษายน 2564
   ปฎิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2564 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 17 มีนาคม 2564
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 11 มีนาคม 2564
   คู่มือประกันคุณภาพภายในสถาบันฯ-2563 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 08 กุมภาพันธ์ 2564
   #เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เเผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  เมื่อ : 02 กุมภาพันธ์ 2564
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 12 มกราคม 2564
   ประกาศกำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองครูพิเศษสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการมารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 16 ธันวาคม 2563
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 09 ธันวาคม 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 09 ธันวาคม 2563
   ประกาศกำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พลานามัย)มารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 04 ธันวาคม 2563
   ประกาศกำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองครูพิเศษสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการมารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 03 ธันวาคม 2563
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 01 ธันวาคม 2563
   เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2563
   คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2563
   คู่มือมาตรฐานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2563
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2563
   รายงานประจำเดือนกันยายน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 27 ตุลาคม 2563
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 21 ตุลาคม 2563
   ประชาสัมพันธ์การให้โควตานักศึกษาเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา 64 เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 23 กันยายน 2563
   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนกันยายน เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 11 กันยายน 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 27 สิงหาคม 2563
   การพัฒนามาตรฐานอาชีพด้านการก่อสร้าง เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 26 สิงหาคม 2563
   โครงการอาชีวะฝีมือชนสู่ช่างมืออาชีพ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 26 สิงหาคม 2563
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 13 สิงหาคม 2563
   การเปิดเรียนเต็มรูปแบบของนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 11 สิงหาคม 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 13 กรกฎาคม 2563
   กำหนดการลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษาหลังกำหนด(ล่าช้า) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 10 กรกฎาคม 2563
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มและองค์กร เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 กรกฎาคม 2563
   ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 กรกฎาคม 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 29 มิถุนายน 2563
   ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  เมื่อ : 26 มิถุนายน 2563
   การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 25 มิถุนายน 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 24 มิถุนายน 2563
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 17 มิถุนายน 2563
   ข้อมูลบุคลากร วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 16 มิถุนายน 2563
   รายงานการประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 08 มิถุนายน 2563
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2563
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและนักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 24 มกราคม 2563
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 มกราคม 2563
   โครงการชมรมวิชาชีพ เขียนโดย : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์  เมื่อ : 11 ธันวาคม 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอนและนักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2562
   โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประจำป เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2562
   รายงานการเงิน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2562
   ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 พฤศจิกายน 2562
   ข้อมูลบุคลากร สำรวจ ณ 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2562
   คู่มือมาตรฐานการประกันคุณภาพฯ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2562
   คู่มือการจัดทำ รายงานประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา2562 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงและเจ้าหน้าที่สื่อการเรียนการสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2562
   โควตา "โครงการ Active Recruitment" ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า รอบที่ ๑ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 30 ตุลาคม 2562
   ขอมอบทุน มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 30 ตุลาคม 2562
   ผลการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 28 ตุลาคม 2562
   ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 25 ตุลาคม 2562
   ประกาศกำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 18 ตุลาคม 2562
   รายงานงบการเงิน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 15 ตุลาคม 2562
   รายงานงบการเงิน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 15 ตุลาคม 2562
   รายงานงบการเงิน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 15 ตุลาคม 2562
   รายงานการเงิน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 15 ตุลาคม 2562
   รายงานการเงิน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 15 ตุลาคม 2562
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครนักเรียนระบบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 02 ตุลาคม 2562
   สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 02 ตุลาคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 10 กันยายน 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 29 สิงหาคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 สิงหาคม 2562
   รับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 01 สิงหาคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่คราว ตำแหน่ง นักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 กรกฎาคม 2562
   การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 26 กรกฎาคม 2562
   คู่มือการจัดทำ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562
   มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562
   โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2562
   การประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 28 มิถุนายน 2562
   ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 26 มิถุนายน 2562
   ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพวาด โครงการสารพัดโรคร้ายที่มากับบุหรี่ ประจำปี 2562 เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 25 มิถุนายน 2562
   ประกาศกำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองครูพิเศษสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการมารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 มิถุนายน 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 20 มิถุนายน 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 20 มิถุนายน 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานปกครอง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 13 มิถุนายน 2562
   ข้อมูลบุคลากร วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 12 มิถุนายน 2562
   ข้อมูลบุคลากร วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 12 มิถุนายน 2562
   รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ปีงปม.2562 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 10 มิถุนายน 2562
   รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงปม.2562 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 10 มิถุนายน 2562
   รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ปีงปม.2562 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 10 มิถุนายน 2562
   รายงานการเงินปนะจำเดือนธันวาคม ปีงปม.2562 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 10 มิถุนายน 2562
   รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 งปม. 2562 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 10 มิถุนายน 2562
   รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม2561 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 10 มิถุนายน 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 06 มิถุนายน 2562
   ทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2562
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2562
   รายงานการประเมินตนเอง SAR วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 04 มิถุนายน 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานปกครอง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 28 พฤษภาคม 2562
   ประกาศกำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดงาน มารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 16 พฤษภาคม 2562
   ประกาศให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองเจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯมารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 23 เมษายน 2562
   กำหนดการปฐมนิเทศ การจัดทำฐานข้อมูลสแกนลายนิ้วมือ และทำบัตรนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 22 เมษายน 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 26 มีนาคม 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 20 มีนาคม 2562
   ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 15 มีนาคม 2562
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานราชการ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 มีนาคม 2562
   ใบสมัครและแบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จนท.งานแนะแนว นักการและยาม เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
   แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคีและระบบปกติ เขียนโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เมื่อ : 25 มกราคม 2562
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 18 มกราคม 2562
   รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 08 มกราคม 2562
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักการ,ยาม,ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 28 ธันวาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 14 ธันวาคม 2561
   คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เขียนโดย : งานการเงิน  เมื่อ : 03 ธันวาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่งานปกครอง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2561
   ใบสมัครเข้าร่วมประกวดระดับ-อศจ. เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2561
   รายงานงบการเงินเดือนกันยายน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2561
   รายงงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 19 ตุลาคม 2561
   ประการให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองตำแหน่งครูพิเศษสอนแผนวิชาสามัญสัมพันธ์(พลานามัย)มารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 19 ตุลาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 05 ตุลาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 28 กันยายน 2561
   รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 21 กันยายน 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจนท.งานสวัสดิการฯ,จนท.งานการเงิน,จนท.งานบริหารฯและนักการภารโรง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 17 กันยายน 2561
   ประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้เรียนกลุ่มอาชีพตัวถังและสี วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 27 สิงหาคม 2561
   กำหนดให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอนมารายงานตัว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 24 สิงหาคม 2561
   รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 17 สิงหาคม 2561
   งบทดลองประเดือนมิถุนายน เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 26 กรกฎาคม 2561
   ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จนท.งานสื่อการเรียนการสอนและจนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 20 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจนท.งานสื่อการเรียนการสอนและจนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่างตัดผมชาย เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จนท.งานแนะแนวฯและจนท.งานกิจกรรม เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 05 กรกฎาคม 2561
   รายงานงบทดลอง เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 25 มิถุนายน 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ,เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 21 มิถุนายน 2561
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว แผนกช่างตัดผมชาย เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 13 มิถุนายน 2561
   ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 11 มิถุนายน 2561
   กติกากีฬาอาชีวะเกมส์ ปี 2561 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 06 มิถุนายน 2561
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561
   ประกาศ เชิญชวน นักเรียนนักศึกษาส่ง"ภาพวาด"เข้าประกวดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่และวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2561
   อบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู็ประกอบการยุค Thailand 4.0 เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 01 มิถุนายน 2561
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2561 งปม. 61 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 งปม. 61 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561
   งบทดลองประเดือนมกราคม 2561 งปม.61 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 60 ปีงบประมาณ61 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 07 พฤษภาคม 2561
   ประกาศ..รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อศจ.ลพบุรี) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 23 เมษายน 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน-รอบ-1 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 20 เมษายน 2561
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 12 เมษายน 2561
   ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่อง การดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 12 เมษายน 2561
   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ อศจ.ลพบุรี เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 29 มีนาคม 2561
   ประกาศนโยบายวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 28 มีนาคม 2561
   ประกาศรายชื่อนักเรียนพ้นสภาพประจำปี 2560 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 26 มีนาคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 มกราคม 2561
   Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee ( Foreign Teacher) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 มกราคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 มกราคม 2561
   รายละเอียดแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ (ล่าสุด) เขียนโดย : แผนกวิชาช่างยนต์  เมื่อ : 19 มกราคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,งานบุคลากร เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 18 มกราคม 2561
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ 2561 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างยนต์  เมื่อ : 15 มกราคม 2561
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 3 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 มกราคม 2561
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูชาวต่างชาติ Announcement For the qualified candidates เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 22 ธันวาคม 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 22 ธันวาคม 2560
   รายงานงบทดลอง เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 14 ธันวาคม 2560
   รายงานงบทดลอง เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 14 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ(สอนภาษาอังกฤษ) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 13 ธันวาคม 2560
   Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee ( Foreign Teacher) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 13 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 12 ธันวาคม 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 ธันวาคม 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 08 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 4 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 04 ธันวาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูพิเศษ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการขายและการตลาด เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูพิเศษ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 3 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 ตุลาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนกันยายน2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 25 ตุลาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 18 กรกฎาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 20 มิถุนายน 2560
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 19 พฤษภาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 17 เมษายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 5 แผนกวิชา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 24 ตุลาคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 26 กันยายน 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 11 กันยายน 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 06 กันยายน 2560
   Announcement for Personnel Recruitment as a Temporary Employee ( Foreign Teacher) เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 04 กันยายน 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 29 สิงหาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560 เขียนโดย : งานการบัญชี  เมื่อ : 25 สิงหาคม 2560
   ครูที่ปรึกษาแต่ละแผนกวิชาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เขียนโดย : งานครูที่ปรึกษา  เมื่อ : 17 สิงหาคม 2560
   ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระบบโควตา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2560
   การติว V-NET ภาษาไทย ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  เมื่อ : 07 กุมภาพันธ์ 2560
   หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 19 มกราคม 2560
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาศิลปกรรม เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 10 มกราคม 2560
   กำหนดการสวดมนต์ ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 29 ธันวาคม 2559
   กำหนดการสวดมนต์ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 29 ธันวาคม 2559
   บริษัท ซุกิชิ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 28 ธันวาคม 2559
   บริษัท โอโตยะ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 28 ธันวาคม 2559
   ผลการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับภาคกลาง เขียนโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  เมื่อ : 27 ธันวาคม 2559
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนแผนกวิชาศิลปกรรม และช่างไฟฟ้ากำลัง เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 26 ธันวาคม 2559
   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (Quota) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 15 ธันวาคม 2559
   ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2559
   แจ้งสมัครเข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2559
   การแข่งขันทักษะสาขาเทคนิคยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างยนต์  เมื่อ : 13 พฤศจิกายน 2559
   แบบฟอร์มส่งรายชื่อเพื่อเบิกเงินค่าอาหารกลางวันการแข่งทักษะฯ เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2559
   ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2559
   ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 02 พฤศจิกายน 2559
   ช่องทางติดต่องานทวิภาคี เมื่อนักศึกษาประสบปัญหาระหว่างฝึกงาน เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2559
   ประกาศระยะเวลาการฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2559
   แบบฟอร์มเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2559
   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2559
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2559
   ขอเชิญร่วมยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 05 ตุลาคม 2559
   เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานเกษียณอายุราชการ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 20 กันยายน 2559
   ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 07 กันยายน 2559
   เรียนเชิญ ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพร เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 09 สิงหาคม 2559
   เชิญชวนศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์ ลงทะเบียนชมรมศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างยนต์  เมื่อ : 27 กรกฎาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 08 กรกฎาคม 2559
   ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ "Secondary Teacher Management" เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 06 กรกฎาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 มิถุนายน 2559
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพิเศษสอนช่างยนต์ เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 มิถุนายน 2559
   รับสมัครครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 มิถุนายน 2559
   กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 27 มิถุนายน 2559
   แผนกอิเล็กทรอนิกส์นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางไฟฟ้า เขียนโดย : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อ : 22 มิถุนายน 2559
   การวัดและประเมินผลการเรียน แผนกวิชาช่างอิเล้กทรอนิกส์ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อ : 21 มิถุนายน 2559
   ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 21 มิถุนายน 2559
   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน เขียนโดย : งานครูที่ปรึกษา  เมื่อ : 14 มิถุนายน 2559
   เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานพิธีไหว้ครู เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 13 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   เผยแพร่โครงการสิ่งประดิษฐ์ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 09 มิถุนายน 2559
   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) เขียนโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เมื่อ : 03 มิถุนายน 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 01 มิถุนายน 2559
   ประกาศผลการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559
   กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center อบต.พุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 27 พฤษภาคม 2559
   ประกาศ นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 26 พฤษภาคม 2559
   พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสัมมนาการฝึกงาน เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 25 พฤษภาคม 2559
   ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 25 พฤษภาคม 2559
   โครงการ ฝึกอบรมครูที่ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา เขียนโดย : งานครูที่ปรึกษา  เมื่อ : 24 พฤษภาคม 2559
   เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2559
   เรียนเชิญ ประชุมครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 23 พฤษภาคม 2559
   ขอแก้ไขประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี(เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559
   ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2559
   ยกเลิกประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย : งานบุคลากร  เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2559
   ขอเลื่อนกำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 17 พฤษภาคม 2559
   ประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 12 พฤษภาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 10 พฤษภาคม 2559
   โครงการประกวด " ออมสินสุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย" เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 04 พฤษภาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินฯ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2559
   รายชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2559
   วิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2559
   การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๘ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 16 มีนาคม 2559
   กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 01 มีนาคม 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ระดับ ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2559
   คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ระดับ ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2559
   รับสมัครนักศึกษาระบบทวิภาคี เขียนโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เมื่อ : 01 กุมภาพันธ์ 2559
   ขอเชิญชวน ร่วมแต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ ๑๕ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๙ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 15 มกราคม 2559
   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง เขียนโดย : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  เมื่อ : 22 ธันวาคม 2558
   ผลการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง เขียนโดย : แผนกวิชาการบัญชี  เมื่อ : 19 ธันวาคม 2558
   ผลการแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. ได้ชนะเลิศระดับภาค เขียนโดย : แผนกวิชาการบัญชี  เมื่อ : 19 ธันวาคม 2558
   การจัดกิจกรรมตลาดนัด LBtech เดือนธันวาคม งดจัด เริ่มจัดอีกครั้ง วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 17 ธันวาคม 2558
   กำหนดการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ตามวัน เวลา ดังนี้ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 14 ธันวาคม 2558
   โครงการค่ายอาสา ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม แผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เขียนโดย : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์  เมื่อ : 03 ธันวาคม 2558
   เชิญชวน ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2558
   รายละเอียดและเกณฑ์ทักษะวิชาชีพฯ "การแข่งขันทักษะงานโยธา" เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2558
   รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งทักษะงานโยธา เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2558
   เชิญชวนจำหน่ายสินค้าตลาดนัด LBtech วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558
   แบบการแข่งขันทักษะงานปูน (เพิ่มเติม) เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2558
   เอกสารจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดพบุรี เขียนโดย : งานความร่วมมือ  เมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2558
   เตรียมความพร้อม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2558
   ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิต เขียนโดย : งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2558
   กำหนดการออกให้บริการประชาชน "โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน" เขียนโดย : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชุน  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2558
   รายละเอียดและเกณฑ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค ชาติ 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2558
   แบบแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน ปี2558 ปรับแก้ใหม่ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2558
   แบบแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน ปี2558 ปรับแก้ใหม่ เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2558
   รายงานผลหารประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด เขียนโดย : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เมื่อ : 02 พฤศจิกายน 2558
   ข้อกำหนดการทำรูปเล่มรายงานวิจัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ อศจ.ลพบุรี 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2558
   กำหนดการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2558
   ชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์และตารางการรายงานตัวสิ่งประดิษฐ์แยกตามประเภทฯ ปีการศึกษา2558 (ระดับ อศจ.ลพบุรี) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 31 ตุลาคม 2558
   กำหนดการลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2558
   เชิญชวนจำหน่ายสินค้าตลาดนัด LBtech วันที่ ๙ พ.ย.๒๕๕๘ ติดต่องานผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ เขียนโดย : งานประชาสัมพันธ์  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2558
   ขอเรียนเชิญร่วมประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2 เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2558
   ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 29 ตุลาคม 2558
   ประกาศสถาบันฯ ภาคากลาง 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 21 ตุลาคม 2558
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครสมาชิกห้องสมุดและศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตและการยืมหนังสือห้องสมุด เขียนโดย : งานวิทยบริการและห้องสมุด  เมื่อ : 19 ตุลาคม 2558
   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 16 ตุลาคม 2558
   แบบฟอร์มงานพัสดุ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ เขียนโดย : งานพัสดุกลาง  เมื่อ : 15 ตุลาคม 2558
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ใบการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 ตุลาคม 2558
   ประกาศ (ร่าง) ประชาพิจารณ์ การต่อเติมหลังคาต่อเชื่อม เขียนโดย : งานพัสดุกลาง  เมื่อ : 14 ตุลาคม 2558
   แบบส่งรายชื่อฯ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ลพบุรี ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 14 ตุลาคม 2558
   ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา" ภาคกลางและภาคตะวันออก เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 09 ตุลาคม 2558
   เชิญร่วมงานพาณิชย์สัมพันธ์ 59 เขียนโดย : แผนกวิชาการบัญชี  เมื่อ : 07 ตุลาคม 2558
   กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 06 ตุลาคม 2558
   ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานปูน ปี2558 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  เมื่อ : 02 ตุลาคม 2558
   กำหนดส่งงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งที่ 1 เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 29 กันยายน 2558
   เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 22 กันยายน 2558
   -ร่าง- ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR โครงการปรับปรุงอาคาร เขียนโดย : งานพัสดุกลาง  เมื่อ : 22 กันยายน 2558
   ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เขียนโดย : งานบริหารงานทั่วไป  เมื่อ : 17 กันยายน 2558
   คำแนะนำการเขียนหนังสือราชการ เขียนโดย : งานบริหารงานทั่วไป  เมื่อ : 17 กันยายน 2558
   เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการจัดทำสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เมื่อ : 14 กันยายน 2558
   โครงการอบรมผู้ดูแลระบบภายในหน่วยงาน วันที่ 14 ก.ย. 58 โดยงานศูนย์ข้อมูลฯ เขียนโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  เมื่อ : 04 กันยายน 2558
   กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 31 สิงหาคม 2558
   การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   กำหนดการเรียนชดเชยวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2558 (ชดเชยกีฬาสีภายใน) เขียนโดย : งานวัดผลและประเมินผล  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 05 สิงหาคม 2558
   ด่วน!!! เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ครั้งที่ 2 เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 04 สิงหาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต'๒๕๕๘ [เพิ่มเติม] เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 03 สิงหาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2558
   โครงการนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2558
   งานวิจัยในชั้นเรียน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  เมื่อ : 17 กรกฎาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 กรกฎาคม 2558
   ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคากลาง2 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 29 มิถุนายน 2558
   ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคากลาง 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 20 มิถุนายน 2558
   ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2558
   แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 05 มิถุนายน 2558
   กำหนดการ การลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  เมื่อ : 04 มิถุนายน 2558
   รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ปีการศึกษา2558 เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 20 พฤษภาคม 2558
   ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 15 พฤษภาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ภาคกลาง 2 ที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 27 มีนาคม 2558
   ประกาศรายชื่อวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 18 มีนาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาคกลาง 2 (ฉบับเปลี่ยนแปลงกำหนดการ) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 มีนาคม 2558
   ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาคกลาง 2 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 02 มีนาคม 2558
   เงื่อนไขการจัดการเรียนการสอน-ภาคเรียนฤดูร้อน-2557 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
   ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน 2557 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
   รายวิชาที่จะเปิดสอน-ภาคฤดูร้อน-2557 เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2558
   ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2558
   การให้บริการลงทะเบียนจ่ายตรงสวัสดิการข้าราชการ (เชิงรุก) เขียนโดย : งานการเงิน  เมื่อ : 23 มกราคม 2558
   ข่าวดี!! โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 21 มกราคม 2558
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ "แคมป์ผู้ประกอบการ : ปั้นตัวเล็กเด็กหัวการค้า" เขียนโดย : งานส่งเสริมผลิตผลการรค้าและประกอบธุรกิจ  เมื่อ : 19 มกราคม 2558
   ประกาศผลโควตา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย : งานวัดผลและประเมินผล  เมื่อ : 12 ธันวาคม 2557
   ประกาศผลโควตา ระดับ ปวส. (ต่างสาขา) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 ธันวาคม 2557
   ประกาศผลโควตา ระดับ ปวส. (สายตรง) เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 09 ธันวาคม 2557
   ข้อกำหนดและกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่่างก่อสร้าง ประเภทงานปูน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี 2557 เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ  เมื่อ : 04 ธันวาคม 2557
   ประกาศกำหนดการพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เมื่อ : 04 ธันวาคม 2557