นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 3 คน
Today 131
Yesterday 147
This Month 3,546
Last Month 5,243
This Year 28,789
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

.:: ทุนการศึกษา ::.

 

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

         ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นรูปเสมาธรรมจักรอยู่ภายในกรอบวงกลมสองชั้นของข้อความว่า "วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี" ใต้เสมาธรรมจักร จารึกอักษร ทุ ส น ม ซึ่งเป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ที่เรียกว่า อริยสัจสี่

ทุ ทุกข์ หมายถึง ความไม่สบายกาย สบายใจ
สมุทัย หมายถึง สาเหตุแห่งความทุกข์อันเนื่องมาจากความดิ้นรนทยานอยาก
นิ นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ ดับตัณหา ดังความดิ้นรนทะยานอยาก
มรรค หมายถึง ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์ คือ มรรค ๘ ได้แก่
     
ความเห็นชอบ ความคิดชอบ วาจาชอบ กระทำชอบ
เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตชอบ

                  

 
 
สีสัญลักษณ์วิทยาลัย ได้แก่ สีเลือดหมู - ขาว
สีเลือดหมู หมายถึง     ความเข้มแข็ง พละกำลัง  ความกล้าหาญ  ความเป็นผู้นำ ความอดทน  ความขยันหมั่นเพียร  ความสุขุม  รอบคอบ  และความหนักแน่น  อันเป็นสมบัติของผู้ที่เรียนด้านวิชาชีพ
สีขาว หมายถึง     สีแห่งปัญญาและความบริสุทธิ์ ความีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้ที่เรียนด้านวิชาชีพ
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย ได้แก่ ดอกกาสะลอง (ดอกปีบ)
ดอกรวมกันเป็นช่อ   หมายถึง   ความสามัคคีในหมูคณะ
ดอกสีขาว  

หมายถึง

  ความบริสุทธิ์และคุณงามความดี
ดอกมีกลิ่นหอม   หมายถึง   ความมีชื่อเสียงและเกียรติคุณขจรขจายไปทั่วสารทิศ
ดอกโน้มลงมา   หมายถึง   ความอ่อนน้อม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความเชียวชาญ