นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      


การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course)
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา*วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
ระบบบริหารจัดการงาน RMS-2012
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop
สมัครเรียนออนไลน์
ดูผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคล
[สำหรับนักศึกษา ปวช.,ปวส.]
การขอสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
[สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี]
การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การขอสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
สถิติการเยี่ยมชม
ขณะนี้ online 1 คน
Today 106
Yesterday 114
This Month 827
Last Month 4,983
This Year 11,670
Last Year 53,383
ผู้ดูแลระบบ

  .:: ติดต่อเรา ::.

 
   

 

ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
  • ที่อยู่ 323 ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15000
  • โทร. 0-3641-1083  หรือ  0-3641-2328
  • โทรสาร. 0-3641-16666
  • เว็บไซต์วิทยาลัย  http://www.lbtech.ac.th
ติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษาต่อ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสอบถามผ่านระบบถาม-ตอบที่เมนูด้านบน ซึ่งคำถามของท่านจะมีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ หรือ ติดต่อโดยตรงที่คณะทำงาน ดังนี้

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร หัวข้อบริการตอบคำถาม อีเมล์ lIne Id
ครูประภัสสร เสริมกล่ำ 085-174-5848 ระเบียบกำหนดการต่าง ๆ และเรื่องทั่วไป - -
ครูมนัส ภู่โต 089-135-6700 การตรวจสุขภาพ การปฐมนิเทศ เครื่องแต่งกาย และกิจกรรมต่าง ๆ - -
ครูจิตรเมธี สายสุ่ม 081-851-5405 กำหนดการลงทะเบียนและการมอบตัว หลักฐานการมอบตัว chitmatee@hotmail.co.th -
ครูกาญจนา น้อยกลิ่น - ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ kan9000@hotmail.com kan9000
คุณรัตน์จิราภรณ์ จตุพันธ์ xxx-xxx-xxxx ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ kun.mukda@gmail.com muknaja555
ติดต่อสอบถามการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.ระบบทวิภาคี

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ปวส. ระบบทวิภาคี) สามารถสอบถาม หรือ ติดต่อโดยตรงที่ครูประจำแผนกวิชา ดังนี้

ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร สาขางาน  
ครูพงศ์วิระ ศานติธรรม 08-1853-9158 เทคนิคยานยนต์  
ครูวีระ ผ่องแผ้ว 08-3992-3344 เครื่องมือกล  
ครูภูมิเพศ นิลกำแหง 08-1999-6562 ไฟฟ้ากำลัง  
ครูพิชัย รัตนอัคคพงศ์ 08-6904-1130 ติดตั้งและบำรุงรักษา  
ครูสายสัมพันธ์ แน่นอน 08-6308-3293 ธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า  
ครูอนุรี เที่ยวมาพบสุข 08-9087-6120 การจัดการโลจิสติกส์  
ครูวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ครูวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์ 08-4338-7389 การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม  
ครูบุญแสง ภักดีสุข - อาหารและโภชนาการ  
ครูชยพล เสิรมปรุงสุข 08-1206-8425 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประวัติวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี <พอสังเขป>
  • วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2510 โดยรวม 3 สถาบันเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต่อมาได้แยกออกมา โรงเรียนโคกกะเทียม ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี
  • โรงเรียนช่างกลลพบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2500 ในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยต่อมาได้แยกออกจากโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ไปรวมกับแผนกช่างยนต์ของโรงเรียนการช่างลพบุรี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 18 ไร่เศษ ใช้ชื้อว่า “โรงเรียนช่างกลลพบุรี“ 
  • โรงเรียนการช่างลพบุรี ชื่อเดิมว่าโรงเรียนช่างไม้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2481 ที่ถนน พระยากำจัด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 6 ไร่2 งาน 16 ตารางวา เปิดสอนทั้งระดับประถมมธัยม อาชีวศึกษาตอนต้น และระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย ในวิชาช่างไม้ ช่างทาสีน้ำมัน และช่างยนต์ โรงเรียนการช่างสตรีลพบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2496 ที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปัจจุบัน เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2498 โรงเรียนการช่างสตรีบ้านหมี่ได้ย้ายจากบ้านหมี่ มารวมเข้าด้วยกันและขยายการเรียนถึงประโยคอาชีวศึกษาขั้นสูง เปิดสอนในแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ และแผนกหัตถกรรม
  • ทั้ง 3 โรงรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคลพบุรี” เนื้อที่ประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 19 ตารางวา ซึ่งเป็นเนื้อที่รวมระหว่างโรงเรียนช่างกลลพบุรีกับโรงเรียนการช่างลพบุรี ตั้งอยู่อยู่ริมถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตรงข้ามกับศูนย์สงครามพิเศษ ติดกับวิทยาลัยครูเทพสตรี เปิดสอนในระดับ ปวช. พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ปวส. เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี” ต่อมาได้เปลี่ยนใหม่อีกเป็น “วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี” เมื่อ 
    พ.ศ. 2522 ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาประมาณ 5,000