สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ต้อนรับ น้องมาสคอต (ผู้หญิง)

           

มาสคอต ตัวที่ 2 ของอาชีวศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน