สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

พิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรและช่างเทคนิค

           

พิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิศวกรและช่างเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ บริษัท ฮาน่า เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน