สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน เข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสรรค์สารคดีและภาพยนต์สั้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี กับโครงการ อวดดีอาชีวะ

           

ปลุกพลังชาวอาชีวะ
พลังแห่งการสร้างสรรค์ อาชีวะ สร้างชาติ
ในกิจกรรมการฝึกอบรมการสร้างสรรค์สารคดีและภาพยนต์สั้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก