สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

           

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

วันที่ 17-18 กันยายน 2558

ณ. หอประชุมโรงอาหารชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด