สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังร่วมเป็นเจ้าภาพสถานที่ ดำเนินการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ ๓๐

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสถานที่ ดำเนินการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓๐ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง