สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้ นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1 ในการฉีควัคซีนป้องกันโควิด19

           

คณะครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้ นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1 ในการฉีควัคซีนป้องกันโควิด19 วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง