สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

บริษัท ฮอนด้าโลจีสติกส์ เอเชีย จำกัด นิคมอุสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าสัมภาษณ์และรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าฝึกงานในภาคเรียน 2/2564

           

บริษัท ฮอนด้าโลจีสติกส์ เอเชีย จำกัด นิคมอุสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าสัมภาษณ์และรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าฝึกงานในภาคเรียน 2/2564 โดยมีครูเชาวฤทธิ์ โมงนาที ครูทวิภาคีของแผนกเป็นผู้ดูแล วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง