สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรม ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตู้น้ำเย็น ณ วิทยาเทคนิคลพบุรี

           

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรม ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตู้น้ำเย็น ณ วิทยาเทคนิคลพบุรี วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง