สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม การออกฝึกงาน

           

คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อม การออกฝึกงาน ปวช.2 กลุ่ม 1-8 และ ปวส.1 กลุ่ม 1-13 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ โดมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง