สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ติดตั้งพัดลมเพดาน โถงอาคารอำนวยการ วิทยาเทคนิคลพบุรี

           

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำทีมโดยครูอภัย สุดจิตร ครูณัฐพล กิ่งไทร ครูคณิน บุญเพ็ง และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินการติดตั้งพัดลมเพดาน โถงอาคารอำนวยการ วิทยาเทคนิคลพบุรี วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 04 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง