สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมพิจารณาทุน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2563

           

คณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประชุมพิจารณาทุน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2563

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง