สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการเชิงป้องกัน และแก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคัน

           

ตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าร่วมโครงการเชิงป้องกัน และแก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคัน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อลดปัญหาออกกลางคัน ของนักเรียนนักศึกษา ตามนโยบาย สอศ. ระหว่างวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2564 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง