สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

           

นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 26 สิงหาคม 2563 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง