สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมโครงการสร้างพลังขับเคลื่อน ปีแห่งการสร้างคุณค่า ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

           

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรม

โครงการสร้างพลังขับเคลื่อน ปีแห่งการสร้างคุณค่า ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2558  จัดในวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 ณ หอประชุม โรงอาหารชั้น 2

จัดโครงการโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาล้ยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ