สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา2558

           

การอบรมสัมมนาการจัดทำสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 15 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วิทยบริการ

จัดโดย งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา