สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นำเสนอปรับปรุงหลักสูตร

           วันนี้ อาจารย์จิโรษม์ วัฒนา นำเสนอปรับปรุง หลักสูตร62 เทคโนโลยีไฟฟ้า ทล.บ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 11 กันยายน 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง