Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คนดี ศรีโลจิสติกส์ เก็บแหวนทองคืนเจ้าของ

           

           เมื่อวันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๒   คณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมเป็นสักขีพยาน แสดงความยินดี กับ นางสาวสุทธิดา  นุชแดง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 กลุ่ม 1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต โดยการเก็บแหวนทองได้ แล้วส่งคืนให้กับเจ้าของ คือ นางสาวณัฐณิชา  ทองเงิน นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 แผนกวิชาการบัญชี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 30 สิงหาคม 2562 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา