สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมปรึกษาหารือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

           

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา