สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การบริการความรู้ด้านโลจิสติกส์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2557

           

โครงการบริการความรู้ด้านโลจิสติกส์สู่ชุมชน  

ปีการศึกษา 2557

โดย ชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา