สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคกลาง

           

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคกลาง  ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันต์

ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 - 15  กรกฏาคม 2558

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2558 แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ